Aurans farger og betydning

Alle mennesker har en aura.

Auraen er din personlige utstråling og energi, dette psykiske energifeltet som omringer kroppen.

Dette energifeltet viser sine vibrasjoner i farger og lag rundt kroppen. 
Fargene reflekterer personen sin mentale, følelsesmessige og fysiske tilstand.

Aurabilder viser dine energier, alt etter hvordan din fysiske og psykiske tilstand er i, d.v.s. at alle dine tanker på det bevisste eller ubevisste plan viser seg som farger i et aurabilde. På alternative messer kan du få tatt slike bilder og det er som regel kombinert med medier eller andre som tolker disse bildene for deg.

Jeg vil ikke ta standpunkt til hvor riktige eller gale disse aurabildene er fordi auraen endrer seg hele tiden og det bildet du tok er (eller kan være) auraen din akkurat i det tidspunktet du tok aurabildet.

Den positive, eller negative, holdning du har til livet eller deg selv, vises gjennom den energien du gir fra deg, og det er denne energien som du kan trene deg opp til å se som aura. 
Hvordan disse fargene er plassert og hvilke farger du har forteller hvilke energier du bruker.
Alle farger i fargespekteret tyder på forskjellige egenskaper og kvaliteter.

Lesing av auraen

Lesing av auraen består i tolking av de forskjellige fargene som omringer kroppen.
Ikke alle er, som sagt, i stand til å se auraen, men det er blandt annet noen måter du kan trene deg opp til å se den.

Du kan prøve de følgende tips og øvelser, men det kan ikke garantert at det virker, dessuten kan evnen være forskjellig fra person til person, eller for å si det på en annen måte: "Noen tar lengere tid å trene denne egenskapen opp fordi de ikke ønsker det sterkt nok!".

 

Treningstips 1 - å se aura for ditt indre øye.

Se på noe, området ved skuldrene og hodet, så lenge det er mulig, uten å blunke. Bakgrunnen skal helst være hvit eller svart, dersom den er mønstret er det vanskelig.


Når du har sett på personen så lenge som mulig, slokk lyset og lukk øynene.


Nå kan du prøve å se for deg omrisset av denne personen, prøv å se med ditt indre øye.
La det bildet av lyset som formet omrisset til personen, komme inn i hodet ditt.

Det er ikke sikkert at du ser fargene med en gang, det vil kanskje ta tid, men dersom du ser fargene så kan du jo se på fargeoppstilingen under, for å finne ut hva de kan gi indikasjoner om.

 

 

Treningstips 2 - å se aura med dine egne øyne.

Still deg framfor en speiel, sjekk at du har en hvit eller lys vegg bak deg.

Stå ca. 2 meter fra speielen og ikke ha direkte lys på deg, helst indirekte dagslys.

Slapp av og pust ut og inn noen ganger, fest blikket noen cm over hodet dittt.

Du kan også feste blikket på skulderen eller halsen. Se med søvnige øyene langt bortenfor hodet/akselen/halsen.

Fortsett å puste rolig. Du kan også gynge kroppen litt fram og tilbake for å se om auraen følger etter.

Etter en stund vil du se et lyst skinn rundt hodet ditt.

Ikke bli overrasket dersom du også skulle se en farge, f.eks. gul. Det er likevel ikke vanlig at man ser farger, de første gangene man prøver på dette.

Dersom du ønsker det, kan du prøve å flytte blikket lenger ut fra objektet  for å se om du kan se din astrale aura. Dersom du ikke ser noe der, så prøv senere.

Som regel må det god del trening til for å kunne "se".

Dersom du skal teste dette på en annen person, gjør det på samme måten som ovenfor beskrevet, men still personen ca. 40-50 cm. fra veggen og deg selv 2-3 meter fra personen.

 

Jeg har personlig trent opp min egenskap til å se aura med å betrakte mennesker, når jeg sitter på bussen eller toget, ved å se personens hode og skuldre bakfra.

Da kunne jeg, uten å forstyrre andre, konsentrere meg om og fokusere blikket slik, at jeg etterhvert klarte å se farger rundt mennesket.

Vær imidlertid klar over at den personen, du sitter å trener på, vil merke blikket ditt etter en stund og kanskje føle dette ubehagelig.

Jeg har også en stor gummiplante hjemme som jeg har brukt som treningsobjekt.

 

Treningstips 3 - øyen-konsentrasjon

Plasser bildet under omkring 1,5 m foran deg. Se eksakt på den sorte prikken i midten i omkring 30 sekunder og observer de fargede feltene med ditt ytre syn (sidesynet). Motstå lysten til å se noen andre steder enn på den sorte prikken.

 

Legg merke til at de fargede delene ser ut til å ha en "aura" av en annen farge rundt seg.

Når sidesynet ditt blir stimulert over et visst tidsrom får vi et annet fargesyn. Et fargesyn som er helt forskjellig enn når vi bruker vårt vanlige syn (fokuserer).

Dess lenger du konsentrerer deg, dess klarere blir auraen rundt de fargede arealene. Dette fordi din sensitivitet øker. 
I går kunne du se på dette bildet uten å se noe spesielt med det.

Det å konsentrere blikket på et punkt er hele nøkkelen.

 

Til tross for at dette ikke er en ekte aura, demonstrerer dette prisippet for deg hordan du skal "se" for å kunne se den menneskelige auraen.

Dette ved å vise deg, og gjøre deg oppmerksom på spesielle muligheter dine øyne og ditt syn har.

 

Treningstips 4 - øye-kommunikasjon

Denne treningen har til hensikt å stimulere kommunikasjonen mellom begge hjernehalvdelene og dermed øke syns-styrken din slik at du kan se auran.

Plasser bildet under ca. 1 meter fra deg.

Prøv å sette blikket ditt ut av fokus samtidig som du betrakter de to sirklene

 

 

 

 

Denne øvelsen er meget nyttig.

5 minutters trening på denne ser ut til å doble størrelsen av den electro-photoniske auraen som blir sett bioelectrography

Etterhvert som du stirrer på disse to fargepunktene, med blikket ut av fokus, vil de etterhvert begynne å "flyte" og gå sammen til et perfekt kryss.

Du vil etter ca. 3 til 5 minutters fokusering kunne klare dette.

NB. Noen har rapportert tilbake, at de etter en kort stund blir kvalme av denne øvelsen. Jeg tror dette er på grunn av aktiveringen av begge hjernehavldelene, som igjen gjør at balansenerven kommer ut av lage. På en måte det samme som skjer når du blir sjøsyk eller bilsyk.

Dersom du oppdager denne reaksjonen, ha mindre intervaller i starten. Bare et minutt, kanskje mindre, av gangen.

 

Til hjelp i begynnelsen, kan du bruke en finger på hånden til å erstatte det sorte punktet på illustrasjonen over.

Hold hånden foran deg slik at tuppen på en finger er i midten under fargepunktene, og konsentrer blikket på fingertuppen.

Etter hvert vil du kunne foreta øvelsen uten å bruke fingeren som konsentrasjonspunkt.

 

Dess lengere du klarer å fokusere uten å blinke, dess fortere vil fargefeltene begynne å "flyte".

Denne treningen vil, når du klarer en 45 minutters konsentrasjon, gi deg en totalt endret oppfattelse mentalt, via dine øyne, fordi nå arbeider begge hjernehalvdelene sammen.

Det er best å starte denne øvelsen med et minutt eller to i en uke, og etterhvert øke konsentrasjonstiden opp til 45 minutter.

Korte og intense konsentrasjonstider ser ut til å være bedre enn lange; i begynnelsen.

Etterhvert vil du kunne "flyte" disse to fargepunktene hurigere og hurtigere sammen. Dersom du, etter en tids trening samtidig kan se farger over punktene er du klar for å "se" og lese den menneskelige aura.

 

Auraens betydning - lesing av auraen.

Følgende oppstiling kan brukes som et redskap for å undersøke fargenes realasjoner til forskjellige følelser.

Jeg sier ikke at dette er svaret på de forskjellige fargenes betydning, men det kan gi deg en indikasjon på fargene og hjelpe deg videre på vei i tydningen.

Enhver tydning er blandet opp med din egen intuisjon og hva du føler, at fargene betyr. for det mennesket du leser auraen hos.

 

 

SVART

Dette er en veldig negativ farge å finne i en aura. Den kan representere ondskap, dysterhet, hat, pessimistisk tenking eller sykdom.

 

GRÅ

Gammel visdom, rolig og enkel. Kan også bety depression, lavt energinivå, redsel..

 

BRUN

Stabilitet, gjerrighet, egoisme.

 

MØRK RØDBRUN

God helse, balanse i energien.

 

SKARLAGENSRØD

Attrå, liderlighet, materialisme..

 

PURPUR

Høy åndelighet, kontakt med det guddommelige, mystisisme, kosmisk tilhørighet.

 

RØD.

Er fargen på vitalitet og fysisk helse, livskraft, ambisjoner og seksuell kraft.

Rød betegner aktiv og dynamisk energi som skaper utfordringer.

"Røde mennesker" viser følelser, kraft og vilje, men også sinne og aggresjoner, muligens høyt blodtrykk eller angst.

Lidenskap og drifter er viktige og sterke røde energier.

Mørke eller dunkle nyanser kan påvise en pasjonert og voldsom natur.

 

ROSA.

Viser universell kjærlighet og uselvisk tankegang, kjærlighet og blyghet.


ORANGE

Er en farge energi som kombinerer tanke, sunnhet og aktiv kreativitet. En veldig sosial person.

Det er en kunstnerisk energi og den beste "behandler energi", men den kan også, ved mørke nyanser, lav intelligens.og en manglende evne til å ta ansvar for sitt eget liv.

Den kan også vise upålitelighet, sjalusi og misunnelse.

 

LYS GUL

Denne fargen forteller om livsglede og solskinnshumør.

 

GUL

Forteller om intelligens og mental styrke. Sterk mental helse.

Fargen forteller om kjærlighet og godhet, medfølelse, optimisme.

Mørke nyanser påviser mistenksomhet og gjerrighet.

Med for sterk gulbrun farge forteller den om viljekontroll og egoisme. 

 

LYS GRØNN

Stahet, fasthet, jordnær.

 

VÅR GRØNN

Ny vekst.

 

GRØNN

Grønn står for harmoni, balanse og sentrering, healende kraft og ro..

Den forteller om naturglede, vennskapsfølelse, sympati og kjærlighet.

Klare nyanser antyder tilpasningsdyktighet.

Mørke nyanser antyder avendsyke.

 

MØRK GRØNN

Denne kan fortelle om manglende evne til å forandre seg og materialistisk avhengighet.

 

SØLV

Flersidig, stor energi, stadig i forandring.

 

LYS BLÅ

Fargen forteller om religiøsitet, ydmykhet og fromhet. Den forteller også om balanse, styrke, fred og harmoni.

 

BLÅ

Forteller om indre ro, tillit, ansvarsfølelse og evner. I de fleste tilfeller forteller denne fargen om sterke mentale krefter, høy intelligens, logisk tankegang. Den uttrykker harmonisk energi, indre balanse sterk religiøs tro.

Dersom fargen er klar er dette tegn på god intuisjon.

Mørkere nyanser påviser en overanalystisk mistenksom natur, eller en visjonær egenskap.

Blått på den maskuline side tyder på at individets kreative kanal er åpen.

 

MARINE BLÅ

Selvstendig, selvsikker..

 

DYP BLÅ

Indikerer mulige humørsvingninger eller depresjon.

 

INDIGO

Indigo viser evne til å overføre viten fra det ubevisste.

Dette er mennesker som vet hva clairvoyance og intuisjon er, men den viser også mennesker som søker ensomhet; for å finne sin egen balanse. Dette fordi de egentlig er usikre og engstelige sammen med andre mennesker.

Indigo betegner i nspirert tankegang eller stor visdom. Noen ganger et tegn fpr en åndelig legning.

Kunstnerlig, harmoni med naturen, total selvkontroll.

Indigo forteller også om en stor indre tro på høyeste åndelig plan.

 

STERK FIOLETT

Dette mennesket bruker sin energi til følelser for seg selv isteden for en uegennyttig sak.

 

FIOLETT

Dette er fargen for åndelig kreativitet og kunstneriske evner .God fantasi, åndelig vekst og utvikling.

Viser evnen til å åpne seg spirituell informasjon.

Denne fargen kan også bety at man unngår konfrontasjoner og søker magiske, mystiske løsninger i stedet..

HVITT

Betyr kontakt med en høyere bevissthet. Den viser at mennesket har en evne til å fokusere eller konsentrere sin energi rundt kroppen.

Den kan også vise stress, spenninger og flukt fra seg selv og livet.

Viser også beskyttelse, god helse, positiv holdning.

Lars Rolle 

 

TURKIS

Forener den blå og grønne farge og viser på den maskuline side et menneske som uttrykker seg, og ønsker å kommunisere hjerte til hjerte.

På den feminine side betyr det et menneske som ønsker å uttrykke seg og fortelle om hva det har på hjertet.

 

 

Orange, gult og grønt synes jeg er lettest å se, men rødt tok det lang tid med. Blått og fiolett var de fargene jeg klarte å se sist. Fiolett kan noen ha i sin indre aura og det betyr at de kommet langt på det åndelige plan.

Fiolett i ytre delene av auran tyder på stor åndelighet.

 

 

 

Nyeste kommentarer

12.06 | 13:31

Tusen takk Wenche. <3 Ja man kan vel si at det har vært min greie i livet til å formidle og lese dikt. Noen ganger til frustrasjon for folk, <3

...
12.06 | 13:23

Tusen takk vakre deg

...
12.06 | 09:11

dette er noe av det nydeligste jeg har hørt. Så ekte nydelig og varmt.Du har en kjmpefin side Tone og masse fine bilder.

...
05.06 | 14:24

Husker deg som tidlig teenåring og du kunne lange dikt utenat! Bla. Øverland og Einar skjæråsen. 🌺. Så diktning har vell vert din greie Tone,, fint å lese 🌷

...